Vores samarbejdspartner Åstrup Fritidscenter har afholdt deres årlige generalforsamling og repræsentantskabsmøde.

De fremmødte ca. 20 personer, blev orienteret om årets gang af formand Thomas Thygesen, og regnskab blev fremlagt af foreningens revisor fra revisionsfirmaet Robæk.

Nyvalgt til bestyrelsen i Fritidscenteret blev Mads Jensen og Lene Rasmussen – se billeder nedenfor.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:                                              Thomas Thygesen

Næstformand:                                      Jørgen Josefsen

Sekretær:                                              Lars Madsen

Kasserer (uden for bestyrelsen)    Lene Nielsen