Velkommen i Åstrup IF

 

Der er plads til alle

I Åstrup IF er der plads til både bredden og eliten og er for alle: de små – de lidt større – de unge – de voksne og seniorer. Vi bestræber os dagligt på, at du skal føle dig velkommen. Vi er så heldige, at alle vores hjælpere, trænere, instruktører, ledere m.fl. er passionerede for den opgave de nu engang har.

Vil du også være frivillig hjælper i klubben?
Kontakt Jørgen Josefsen: formand@aastrup-if.dk

 

Mange forskellige sportsgrene

I Åstrup IF er der mange valgmuligheder i forhold til sportsgrene. Klik dig ind og se mere på den afdeling du synes er interessant for dig: BadmintonFitness, Fodbold, Folkedans, M/K GymnastikHåndbold, KrolfPetanqueSenior Idræt og Åstrup på Tværs  (Åstrup på Tværs er ikke en decideret afdeling, men aktiviteter på tværs af afdelingerne. Det kan være Dans – Gåture – Stavgang – Blomsterdekoration – Kanoture – Foredrag – Sangaftener – Natur-ture – Skovture og meget, meget mere…)

Rabat ved medlem af flere afdelinger

Hvis du allerede er medlem af en afdeling i Åstrup IF, kan du få 25% rabat, når du tilmelder dig Fitness. Vælg holdtypen “Fitness m. Åstup IF rabat”.

Som noget nyt kan du få hele 50% rabat, hvis dit barn går til håndbold eller fodbold i Åstrup IF. Du vælger også holdtypen “Fitness med Åstrup IF rabat” men du skriver OGSÅ at du er forældre til barn xxx i zzz afdeling i firma-feltet.

Redskaber til afdelingernes ledere og trænere

Medlems-registrering

Foreningens medlemssystem Conventus skal bruges af alle afdelinger til registrering af medlemmer, trænere og ledere. Systemet administreres af hovedafdelingen, der kan tildele repræsentanter fra afdelinger ret til at læse eller rette i systemet. Administrator af systemet er Lis Boje. Er der spørgsmål til systemet bedes man henvende sig til Conventus ansvarlig i den enkelte afdeling. (Se under afdelinger)

Adgangskontrol

Efter aftale med Åstrup Fritidscenter administrerer Åstrup IF adgangskontrolsystemet til Centeret. Adgangsbrikker fås ved henvendelse til den Conventus ansvarlige for hver afdeling.

Designmanual

Alle offentlige opslag, hjemmeside og annoncer i Åstrup IF og de forskellige afdelinger bør følge denne designmanual:

design skabelon Åstrup IF

Skabelon til opslag

Her finder du en skabelon, der skal bruges, når du laver opslag og skilte:

Skabelon til opslag

 

Kørselsbilag

Her finder du en skabelon, der skal bruges, når du afleverer bilag for kørsel, du har udført for foreningen:

Kørebog

 

Brevpapir

Her finder du en brevpapirs skabelon, der skal bruges, når du laver breve og referater:

Brevpapir

 

Dokument håndtering

Grundet GDPR skal alle foreningens dokumeneter gemmes i afdelingens Onlime drev – og ikke på ledernes private PCer.

Hver afdelingsformand og andre relevante ledere har modtaget et unikt login. Hvis ikke kontaktes hovedbestyrelsen.

Onlime (tidligere Jottacloud) kan downloades som app til PC eller mobil. Du kan også logge ind online her: https://onlime.dk

 

Logoer

Her finder du foreningens logoer:

Højreklik på billedet og vælg “Gem billede som” for at downloade.

Åstrup IF logotype:

Åstrup IF rundt logo:

Badminton logotype:

Badminton rundt logo:

Fitness logotype:

Fitness rundt logo:

Fodbold logotype:

Fodbold rundt logo:

Folkedans logotype:

Folkedans rundt logo:

Håndbold logotype:

Håndbold rundt logo:

Krolf logostype:

Krolf rundt logo:

M/K Gymnastik logotype:

M/K Gymnastik rundt logo:

Petanque logotype:

Petanque rundt logo:

Senior Idræt logotype:

Senior Idræt rundt logo:

Åstrup på Tværs logotype:

Åstrup på Tværs rundt logo:

Loppebutikken logotype:

Loppebutikken rundt logo:

Kiosken logotype:

Kiosken rundt logo:

 

Billeder på hjemmeside m.v.

Datatilsynet har den 26. september 2019 offentliggjort en ny praksis, der gør det nemmere at offentliggøre billeder på internettet.

Hidtil har Datatilsynets praksis været, at situationsbilleder som udgangspunkt kunne offentliggøres uden samtykke af de afbildede personer, og at portrætbilleder krævede samtykke. Denne sondring er nu opgivet.

Helhedsvurdering og formål får betydning

Den nye praksis tager udgangspunkt i følgende:

 • Almindeligeharmløse billeder kan offentliggøres uden samtykke.
 • Andre billeder kræver samtykke.

Den, der vil offentliggøre billedet, skal foretage en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen, og ud fra denne vurdering afgøre, om billedet kan bruges ud fra interesseafvejningsreglen, eller om det kræver samtykke eller aftale.

Almindelige billeder

Ved almindelige billeder forstås, at billedet viser identificerbare personer, og ikke indeholder følsomme oplysninger, for eksempel skader, eller oplysninger om straf. Indeholder billedet ikke identificerbare personer, er det slet ikke omfattet af reglerne om personoplysninger. Personer er identificerbare, hvis de kan genkendes, så det er uden betydning, om der er knyttet navne til billedet.

Harmløse billeder

Ved harmløse billeder forstås, at der er et naturligt formål med at bruge billedet, og at billedet vurderet ud fra almindelig fornuft ikke udstiller, udnytter eller krænker nogen af de personer, der er på billedet. Hvis der er børn og unge på billedet, skal man være ekstra opmærksom på, om billedet er harmløst.

Se mere om  Datatilsynets praksis .

Her er nogle eksempler til illustration:

Der kræves som udgangspunkt ikke samtykke til:

 • Billeder af de aktive under et løb, en gymnastikopvisning eller en fodboldkamp
 • Billeder af tilskuere
 • Holdbilleder
 • Billeder af bestyrelsesmedlemmer og trænere

Her kræves som udgangspunkt samtykke:

 • Billeder fra omklædningsrum, hvor nogle er helt eller delvist afklædte
 • Børn og unge i badetøj i svømmehal
 • Billeder fra baren og dansegulvet ved halfest
 • Billeder, der viser skader på udøvere
 • Kommerciel brug til reklame for sponsor

Eksemplerne er udtryk for DGI Juras vurdering af interesseafvejningsreglen.

Steen F. Andersen/4.10.2019

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, så kontakt

Formand Jørgen Josefsen
Tlf. 8632 3017
Mob. 2033 8993
formand@aastrup-if.dk

Kontaktoplysninger Hovedbestyrelsen

Nyheder

Norddjurs Awards 2022

Norddjurs Awards 2022

Norddjurs hylder alle de frivillige ildsjæle til det store show Norddjurs Awards den 27/1. Så jeg vil opfordre dig til at komme og give de mange frivillige et skulderklap, nyde underholdningen, og være med til at hylde frivilligheden til Norddjurs Awards 2022. Det er...

Norddjurs Awards 2022

Norddjurs hylder alle de frivillige ildsjæle til det store show Norddjurs Awards den 27/1. Så jeg vil opfordre dig til at komme og give de mange frivillige et skulderklap, nyde underholdningen, og være med til at hylde frivilligheden til Norddjurs Awards 2022. Det er...

læs mere

Behandling af personoplysninger

Åstrup IF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding i foreningen. Åstrup IF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Ved oprettelse i foreningen på www.aastrup-if.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne registrere dig rette sted. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Åstrup IF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Åstrup IF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Åstrup IF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Privatlivspolitik     Fortegnelsespligt     Databehandleraftale