Åstrup IF søger en PC kyndig, der kan hjælpe med diverse IT projekter.
Du kan fx komme til at hjælpe med opsætning af e-mail, tilslutning af printer og lign. lettere IT opgaver.

Dertil kommer pasning af Infoskærme samt sparring omkring mulige IT løsninger for nye aktiviteter.

Hvis du også kan (lære at) opdatere hjemmeside i WordPress er det kun et plus.

Mange af opgaverne kan løses hjemmefra.

Der kan laves aftalte om skattefri godtgørelse for administrations udgifter samt gratis træning i ønsket afdeling.

Kontakt. formand@aastrup-if.dk