Efter generalforsamlingen har hovedbestyrelsen konstitueret sig og placeret medlemmerne i de forskellige udvalg.

Her er resultaterne af konstitueringen.

Formand:                                   Jørgen Josefsen (valgt på generalforsamling)

Næstformand:                           Susanne Østergård

Kasserer:                                   Anne Grethe Slot

Sekretær:                                  Birthe Holst Andersen

Forretningsudvalg:                  Jørgen Josefsen, Anne Grethe Slot, Kresten Udsen og Birthe Holst Andersen

ØK-udvalg:                                Jørgen Josefsen, Anne Grethe Slot, Kresten Udsen – Elin Rasmussen (revisor)

Åstrup på Tværs:                      Kai Hansen

Motion for Livet:                       Jørgen Josefsen, Kai Hansen, Maria Zelina Storborg (indtil udvalg er valgt)

Loppe-styregruppe:                 Kai Hansen, Anne Grethe Slot, Birthe Holst Andersen

PR-Udvalg:                                Jørgen Josefsen, Maria Zelina Storborg, Kai Hansen

Byggeudvalg:                           Jørgen Josefsen, John Frostholm Larsen, Palle Abrahamsen

Kioskudvalg:                            Jørgen Josefsen, Anne Grete Slot (AG kun i opstart)

Udendørs anlæg:                      John Frostholm Larsen, Jørgen Josefsen, Kresten Udsen

DGI projekt udvalg:                  Jørgen Josefsen, Thomas Thygesen, Susanne Østergaard, Mads Krogh

Unge udvalg:                             Palle Abrahamsen, Kai Hansen, Susanne Østergård, Jørgen Josefsen