Bent Pedersen, Åstrup Idrætsforening blev på Norddjurs Idrætsråds repræsentantskabsmøde hædret som Årets Idrætsleder i Norddjurs Kommune.

Åstrups Idrætsforenings hovedbestyrelse havde anbefalet Bent for over 40 års lederarbejde. Inden ham kom til Grenaa området var var en meget aktiv sportsmand – og leder i Ikast. Bent dyrkede her badminton, fodbold og ikke mindst håndbold, som blev hans store lidenskab. Ved afrejsen til Grenaa var Bent håndboldformand for IFS, så Grenaa fik en kompetent leder til byen.

I Grenaa har Bent i mange år været en dygtig håndboldtræner for såvel senior damer som en række ungdomshold. Bent har altid haft vågent øje på den sociale del af fællesskabet ofte med ”åbent hus grill” i privaten. Der skulle ske noget, når Bent var deltager, han var således aktiv håndbolddommer i mange år og også bedømmer af andre dommere.

De seneste år har Bent stået for drift af kiosken i Åstrup Fritidscenter. Her kom hans store erhvervserfaring inden for dette område til stor gavn for alle. Han styrede professionelt de frivillige, og brugte enorm meget energi på at finde de bedste tilbud når der skulle købes ind. Bent har lært alle i Åstrup IF, at aftaler skal holdes og tingene skal være i orden – altid.

Åstrup IF`s mange afdelinger har nydt godt af Bents enorme indsats gennem mange år. Ringere bliver det ikke, når  Bent har familien bag sig.  Både Bent selv og fru Hanne er begge æresmedlemmer i foreningen.