Til Åstrup IFs generalforsamling den 31. marts var der fremmødt 90 deltagere til spisning, hvoraf de 80 deltog i den efterfølgende generalforsamling.

Generalforsamlingen blev dygtigt ledet af dirigent Knud Kildal, og forløb uden de store debatter, hvilket tyder på at medlemmerne var tilfredse med hovedformand Jørgen Josefsens beretning samt afdelingernes beretninger.

Formanden fortalte om den store medlemsfremgang på over 300 medlemmer og om planer for nye aktivister i det kommende år. Medlemmerne blev også præsenteret for tanker om udvidelse af Åstrup Fritidscenter.

Regnskabet der blev fremlagt af foreningens kasserer Anne Grethe Slot viste et pænt overskud.

Formand Jørgen Josefsen blev genvalgt for en periode af 2 år.

Kresten Udsen der har været med i arbejdet i Åstrup IF i imellem 40 og 50 år ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. I stedet blev Kjeld Skov valgt ind.

Bestyrelsen består derudover af følgende medlemmer: Birthe H. Andersen, Anne Grethe Slot, Palle Abrahamsen, Susanne Østergaard, John F. Larsen og Maria Zelina Storborg.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således.

Formand:                                    Jørgen Josefsen (valgt på generalforsamlingen )

Næstformand:                            Susanne Østergaard

Kasserer:                                     Anne Grethe Slot

Sekretær:                                    Birthe H. Andersen.