Tirsdag den 20. februar overværede jeg et byrådsmøde hvor et af punkterne var ”Selvtræning”.

Jeg var rimelig rystet over det, jeg hørte på dette møde. Mange af talerne havde overhovedet ikke sat sig ind i, hvad det drejer sig om. Den ene mærkelige påstand efter den anden blev fremført, og mange kunne ikke forklare sig.

Når det kommer til stykket, er det rent politisk drilleri, som intet har med selvtræning at gøre. Det er ikke det, vi borgere har brug for. Vi har valgt jer til at lede kommunen i fællesskab og til gavn for os borgere.

På mødet fandt jeg også ud af, at nogle politikere overhovedet ikke har respekt for det frivillige arbejde, der bliver lavet ude i foreningerne og i hallerne. På mødet blev der også nævnt, at man havde lyttet til høringssvarene. Det kan ikke passe, fordi både Idrætssamvirket og Idrætsrådet havde frarådet at udvide kommunalt fitness til så mange potentielle brugere. De 2 råd repræsenterer vel ca. mellem 5 og 10.000 medlemmer.

Haller og idrætsforeninger skal ikke tage sig af de svage og syge personer – det er kommunens pligt. Derimod kan det aldrig være kommunens opgave at tage sig af de raske.

En af byrådsmedlemmerne fremførte, at det ville være dejligt, hvis der kom 10.000 kunder til kommunens fitnesscentre, da vi så ville få rigtig mange sunde borgere, og kommunen ville spare penge på indlæggelser og genoptræning m.m. Hvis det er tilfældet så ser jeg da frem til at kommunen sender mange ekstra penge til foreningerne, da de i deres fitness tilbud så også ville hjælpe kommunen med at spare penge. Det må jo være lige sundt uanset hvilket fitnesscenter, man benytter.

Nu er kommunen så i gang med lave en ny ordning for kommunalt tilskud til de selvejende haller. Det virker mærkeligt, at man samtidigt tager en af de store indtægtskilder fra de samme haller.

Jeg tror, at de politikere, der på denne måde vil tækkes de ældre, vil finde ud af, at man har skubbet de frivillige ledere og medlemmerne i idrætsforeningerne fra sig.

Jørgen Josefsen, Formand Åstrup IF