På foreningens generalforsamling blev hædersprisen ”Årets ÅIF´er” uddelt til Lene Rasmussen for hendes store indsats med at få kiosk og cafeteria i gang igen efter en delvis nedlukning.

En kæmpe indsats som har krævet rigtig mange timers arbejde. Arbejdet har bl.a. bestået i planlægning, indkøb, kontakt til afdelingerne og ikke mindst arbejdet med at lave mad til de mange møder og arrangementer har taget meget af Lenes tid.

Under Lenes ledelse er der skabt en god kontakt til medlemmer og afdelinger, som alle roser hende for hendes service, imødekommenhed og altid venlige væsen.