Åstrup Fritidscenter afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 17. april kl. 19.00 I Åstrup Fritidscenters mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023
  • Fremlæggelse af budget for 2024
  • Valg af repræsentant til repræsentantskabet                På valg er Anne G. Slot

Valg af suppleant til repræsentantskabet                        På valg er Erling Kildahl

  • Evt.

Enhver person der er medlem af, eller stemmeberettiget i en af foreningerne i repræsentantskabet, og som er fyldt 18 år, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og enhver person har kun 1 stemme.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der repræsentantskabsmøde 

Med venlig hilsen Åstrup Fritidscenter