Medlemsmøde i Åstrup IF Badminton.

Torsdag den 30. marts kl.18.00 afholdes det årlige medlemsmøde i Åstrup Badminton

I Åstrup Fritidscenter (nyt mødelokale ved cafeteriet)

Dagsorden for mødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning ved afdelingens formand
  3. Foreningens regnskab for det foregående år fremlægges
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til afdelingsudvalget.

           På valg er: Rudy Andersen – ønsker ikke genvalg.
Gert jensen – ønsker ikke genvalg
     1 ledig plads
                              Maria Z. Storborg – indsat af hovedbestyrelsen – ikke på valg.
                             Jørgen Josefsen – indsat af hovedbestyrelsen – ikke på valg                    

  1. Valg af suppleanter
  2. Eventuelt

Alle afdelingens medlemmer, samt medlemmer af badmintonudvalget er stemmeberettiget

Hvis afdelingen fortsat skal bestå, er det vigtigt at medlemmerne møder op og støtter afdelings fortsatte drift..

Der serveres 1 sandwich samt øl/vand til mødet, hvorfor der skal være tilmelding til undertegnede senest den 25/3.

MVH Jørgen Josefsen  jj.josefsen@stofanet.dk, tlf. 2033 8993