Åstrup Krolf indbyder til

Medlemsmødefor 2022 med tragtement

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 09.30

Vi starter med 1 spil, hvorefter der afholdes medlemsmøde

Dagsorden:

Forventet start på mødet kl. 10.30

  1. Valg af ordstyrer
  2. Kort beretning for året 2022
  3. Økonomi afdelingsregnskab 2022
  4. Budget og kontingent for 2023
  5. Valg til udvalget, på valg er: Tage Nielsen, Poul F. Kristiansen, Knud Erik Mikkelsen og Anders Nielsen, (alle modtager genvalg) 
  6. Valg af suppleant: Annelise Nielsen (modtager genvalg) + 1 (vi skal bruge 2)

     7.  Valg af intern økonomi ansvarlig: på valg er John Larsen (modtager genvalg)