Indkaldelse til medlemsmøde i Åstrup Fitness

Onsdag 22. februar 2023 kl. 1900

Mødet afholdes i mødelokalet på 1. sal.

Der serveres pølsehorn og pizzasnegle samt sodavand/kaffe til de fremmødte.

Af hensyn til køkkenet bedes du tilmelde dig senest mandag morgen 19. februar 2021

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Årsberetning ved formand Maria Zelina Storborg

3.      Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2022

 • Indkomne forslag (sendes på mail til fitness@aastrup-if.dk gerne senest mandag 9/2)
  • Udvalget ønsker at udvide udvalget med den nuværende sekretær, som pt. kun er suppleant. Udvalget udvides således til 9 medlemmer.
  • Godkendelse af udvalgsstruktur, som pt. testes (vedlagt)
 • Valg til fitness udvalget:

Udvalget består pt. af

 • Formand Maria Zelina Storborg – modtager genvalg
 • Næstformand Christian Frost – ikke på valg
 • Økonomi ansvarlig Kenneth Hougaard – modtager genvalg
 • Leo Sørensen – modtager genvalg
 • Niels Jørgen Nielsen – ikke på valg
 • Peter Nielsen – modtager genvalg
 • Kai Hansen – ikke på valg
 • Kim Lykke – ikke på valg
 • Sekretær (nuværende 2. suppleant) Dorte Munk Hansen – ønsker valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleant (foretages hvert år):
 • Nuværende suppleant Palle Abrahamsen – modtager genvalg
 • Udvalget ønsker også en 2. suppleant

Forslag til andre kandidater kan sendes til fitness@aastrup-if.dk eller opstilles på selve mødet

 • Eventuelt.

Det er til medlemsmødet, du har muligheden for at påvirke Åstrup Fitness med dine ideer og ønsker, så kom og støt op om det store frivillige arbejde, vores instruktører og ledere udfører!

Hvem har stemmeret:

Har alle afdelingens medlemmer som er fyldt 15 år, eller fylder 15 år det år mødet afholdes. Stemmeret har desuden forældre til medlemmer uden stemmeret, dog således at kun 1 pr. husstand har stemmeret på vegne af barnet.

Trænere og ikke aktive medlemmer, der er medlem af afdelingsudvalget, har ligeledes stemmeret.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og 1 deltager i mødet har kun 1 stemme, selvom vedkommende opfylder flere betingelser for at have stemmeret.