Generalforsamling

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 1900 i Åstrup Fritidscenter.

Alle medlemmer indbydes til spisning kl. 1730 (gratis) – er ikke en betingelse for at deltage i generalforsamlingen. Selve generalforsamlingen starter kl. 1900.
Tilmelding til spisning til Birthe Holst Andersen på
sekretaer@aastrup-if.dk senest den 18. januar.