Håndbold udvalget indkalder hermed vores medlemmer til møde

Onsdag den 11. maj kl.1830 i Åstrup Fritidscenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til håndboldudvalget og evt. underudvalg: På valg er Jon Marker (villig til genvalg)
  6. Evt.

Stemmeret: alle afdelingens medlemmer som er fyldt 15 eller fylder 15 i år.

Stemmeret har forældre til medlemmer uden stemmeret, dog kun en stemme pr. husstand. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.