Medlemsmøde i Åstrup Fitness mandag den 14. marts kl. 19:30

Det er nu du har muligheden for at påvirke Åstrup Fitness med dine ideer og ønsker, så kom og støt op om det store frivillige arbejde, vores instruktører og frivillige udfører!

Der serveres boller samt kaffe eller sodavand.

Tilmelding og indkomne forslag sendes til fitness@aastrup-if.dk – helst inden onsdag 9. marts.