Kommunevalget nærmer sig.

I Åstrup Idrætsforening hovedbestyrelse interesserer vi os meget for lokal politik, og vi forsøger løbende at få politikerne til at interessere sig for vores forening og faciliteter i Åstrup.

Foreningen har gennem mange år forsøgt at få ” byrødderne ” til at fordele sol og vind lige, således at alle foreningerne bliver behandlet ens. Det er blevet bedre med årene, men stadigvæk mangler der en ligestilling på bl.a. retfærdig fordeling af tilskud til haller, samt pasning af udendørs baneanlæg og udenomsarealer.

Det provokerer mange af vore medlemmer, at man i vores forening og i Fritidscenteret selv skal bygge, anlægge og drive anlæg, som man andre steder får kommunen til at anlægge og bygge.

Der kan bl.a. nævnes:

Bygning af Åstruphallen: Tilskud på 1 mill. kr. Resten selvfinansieret. Stor frivillig arbejdsindsats

Bygning af Multihal: Tilskud på 1. mill. kr. Resten selvfinansieret.

Anlæggelse af Multifodboldbane: 0 kr. kommunalt tilskud. Stor frivillig arbejdsindsats

Drift af Åstrup Fritidscenter: Egen betaling 270.000 kr. om året. Tilskud så lavt, at der ikke er råd til halinspektør- brugeren må selv sørge for en stor del af arbejdsopgaverne ved at drive Centeret.

Pasning af udenomsarealer: Selv om det er kommunale arealer, må brugerne selv passe en stor del af arealerne med klipning og selv vedligeholde vandingsanlæg, maskinpark, hegn m.m.

Der er ikke noget at sige til, at brugerne af Åstrup Fritidscenter ryster på hovedet over denne forskelsbehandling. Ikke mindst når de læser i medierne, hvordan andre foreninger forsøger at få udvidet deres faciliteter uden at selv at bidrage med ret meget.

Det er på tide at kommunens politikere handler efter fakta, og ikke efter hvem der råber højest.

Så kære medlemmer, husk derfor at stille de rigtige spørgsmål til politikerne inden i sætter jeres kryds.

I Åstrup IF er vi hverken i rød eller blå blok. Vi driver ikke parti politik, men vi forsøger til enhver tid at fortælle om de urimeligheder, der er i vores ellers gode kommune.

Jørgen Josefsen

Formand.