Indkaldelse til medlemsmøde i Åstrup Fitness

Tirsdag 14. september 2021 kl. 1900

Mødet afholdes i mødelokalet på 1. sal. Der serveres lasagne samt øl/vand til de fremmødte.

Af hensyn til køkkenet bedes du tilmelde senest søndag 12. september 2021.

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Årsberetning ved formand Maria Zelina Storborg

3.      Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2020

4.      Valg til fitness udvalget:

Udvalget består pt. af

  • formand og holdansvarlig Maria Zelina Storborg – modtager genvalg
  • Næstformand og fitness ansvarlig Christian Frost – ikke på valg
  • Økonomi ansvarlig Kenneth Hougaard – modtager valg
  • Leo Sørensen – modtager genvalg
  • Niels Jørgen Nielsen (repræsentant for indoor cykling) – ikke på valg
  • Peter Nielsen – modtager genvalg
  • Kai Hansen – ikke på valg
  • Udvalget kan udvides med endnu et medlem

5.     Valg af suppleant (foretages hvert år):

  • Nuværende suppleant Palle Abrahamsen – modtager genvalg
  • Udvalget ønsker også en 2. suppleant

Opstillet er pt.:

  • Berit Fruergaard, tidligere sekretær i en lille forening ved Auning
  • Forslag til andre kandidater kan sendes til fitness@aastrup-if.dk eller opstilles på selve mødet

6. Indkomne medlemsforslag

(sendes på mail til fitness@aastrup-id.dk gerne senest søndag 12/9)

7.    Eventuelt.

  Det er til medlemsmødet, du har muligheden for at påvirke Åstrup Fitness med dine ideer og ønsker, så kom og støt op om det store frivillige arbejde, vores instruktører og ledere udfører