Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19,00 i Åstrup Fritidscenter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger                                            a.             Hovedafdelingens beretning

                                                                       b.             Fodbold afdelingen

                                                                       c.             Gymnastik afdelingen

                                                                       d.             Badminton afdelingen

                                                                       e.             Håndbold afdelingen

                                                                       f.             Folkedanser afdelingen

                                                                       g.             Fitness afdelingen

                                                                       h.             Petanque afdelingen

                                                                       i.             Senioridræt afdelingen

                                                                       j.             Krolf afdelingen

3.                          Regnskab fremlægges til godkendelse

4.                          Behandling af indkomne forslag

5.                          Valg af formand                              Pa valg er:          Vælges i lige år.

6.                          Valg af bestyrelsesmedlemmer  På valg er:           Susanne Østergaard – villig til genvalg

                                                                                                                    Maria Zelina Storborg – villig til genvalg

                                                                                                                    Lis Boje Tylvad – ikke villig til genvalg

7.                          Valg af 2 suppleanter                    På valg er:          Christian Frost samt 1 ledig plads

8.                          Valg af 1 revisor                              På valg er :        Elin Rasmussen

9.                          Valg af 1 revisor suppleant          På valg er:          Jørn Nielsen

10.                       Eventuelt- herunder uddeling af hæderspriser.

Alle foreningens medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer over 15 år, samt de medlemmer der fylder 15 år i det år hvor generalforsamlingen bliver afholdt. Derudover har forældre til medlemmer under 15 år, stemmeret med 1 stemme pr. familie.