På vej mod sommerpausen mødte næstformand i Kultur – og fritidsudvalget, Bente Hedegård op ved krolfbanen i Åstrup. Med sig havde hun kommunens gave og motiverede udnævnelse med ordene:

”Foreningens formål har altid været, at i Åstrup IF er alle velkommen, uanset om man er til konkurrenceidræt eller til motion- her er plads til alle – en flerstrenget forening med mange forskellige idrætsgrene.

 Udvikling og tilpasning er nøgleord. Sidste nye er det tværfaglige tiltag ”Åstrup på tværs” – tilbud for hele familien som eks. livredningskurser, foredrag om sund kost og sangaftener m.m.

 Foreningen har også stort fokus på ”Bevæg dig for livet” med flere tiltag for at få flere børn og unge med. Eks. med dannelse af et ”ungeråd” for unge i alderen 15-20, hvor de unge bliver medbestemmende for aktiviteter og arrangementer i deres årgange

 Foreningen har altid forstået at tilpasse sig – give mulighed for nye aktiviteter. Alle arbejder videre med de muligheder der nu er. Under corona måtte det store loppemarked aflyses, men straks fandt man på en nu form for loppemarked med færre besøgende – alt med frivillig kræfter.

 Det frivillige har altid stået i centrum i Åstrup Idrætsforening. Det foreningen er blevet til i dag er resultater af mange hundrede timers frivillige arbejde. Eksemplerne er mange hvor det frivillige har gjort af afgørende forskel:

  • Anlæggelse af baner
  • Bygning af klubhus og idrætshal
  • Fitness center, multihal og udendørs multibane
  • Bygning af Krolfhytten

 

 Med Grenaa by der vokser – vokser også Åstrup området. Der er brug for en forening som Åstrup IF, der hele tiden tænker nyt og har fokus på at få oplandet med og få nye inkluderet i fællesskabet. Det tegner godt for foreningens og fritidslivets fremtid.”