Vi har i november haft stor succes med fælles fitness introduktion for seniorer, hvor vi har haft mere end 75 igennem med hjælp fra en instruktør fra DGI.
Vi gentager succesen i januar med nye tidspunkter.