Medlemsmøde i Åstrup/Hammelev-Grenå Håndbold afholdes torsdag den 16. marts kl. 18:30


Dagsordenen til mødet:
1.Valg af dirigent og referent.

2.Beretning ved afdelingens formand

3.Regnskab fremlægges til orientering

4.Indkomne forslag

5.Valg af udvalgsmedlemmer.

På valg er: Susanne Østergaard (villig til genvalg), Jens Svendsen (ønsker ikke genvalg), Jon Marker (ønsker ikke genvalg)

Medlemmer: Dianna Kruse, Tina Brix, Steen Elkjupær, Kent Busse, Claus Laursen

6.Valg af suppleant

7.Eventuelt.

Hvem har stemmeret: Har alle afdelingens medlemmer som er fyldt 15 år, eller fylder 15 år det år mødet afholdes. Stemmeret har desuden forældre til medlemmer uden stemmeret, dog således at kun 1 pr. husstand har stemmeret. Trænere, og Ikke aktive medlemmer der er medlem af afdelingsudvalget, har ligeledes stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og 1 deltager i mødet har kun 1 stemme, selvom vedkommende opfylder flere betingelser for at have stemmeret.