Udvalgsmøde i fitness d. 14/3-2022

 1. Ordstyrer: Jørgen Josefsen – Referent: Kai Hansen. 10 fremmødte.
 2. Beretning ved Maria Zelina:
  Corona har voldt mange besværligheder med stort medlemstab. Forsøget med træning udendørs og inde, så snart det var muligt de sidste to år. 225 tilbageværende betalte kontingent hele perioden. Stor tak for det. Dans dig glad med Michael Olesen og et andet event blev nået. Nu går det langsomt fremad medlemstallet nærmere sig de 500 og med en række firmaaftaler. – Alle restriktioner er nu væk og der startes som nyt op med yoga med to instruktører. Andre er under uddannelse til fitness instruktører. Cykelfolkene afviklede flot event til fordel for Børne Cancer.
  Nye maskiner er på vej og Leo fortjener stor ros for at holde alt opdateret og i orden.
  Fitness har deltaget i messe flere gange og senest Forårsmessen i Grenaa Idrætscenter. Alle skal hjælpe med at huske medlemmer af andre ÅIF afdelinger får stor rabat på 25%, når de går til fitness. Hvis børn træner i bold, kan forældre få op til 50% rabat, da hovedbestyrelsen dækker fitness ind. Økonomien er fortsat rigtig god, og der er henlagt flere års betaling for husleje.
 3. Ved økonomiansvarlig Kenneth, der aflagde mundtlig beretning:
  Økonomien rigtig god. Indtægter for 2020-2021 var 858.648, mens udgifter var lidt tilbagehold og endte på 611.642. Altså et overskud på 247.006 kr. Der er også kommet 121.000 i corona hjælp.
  Udvalget arbejder lige nu på en større investering i nye maskiner. Der budgetteres med et lille overskud grundet det store indkøb. Hovedformand Jøsse mindende om fitness gennem nogle år har en større sum reserveret.
 4. Ingen indkomne forslag
 5. Valg til udvalget: Christian frost, Kai Hansen og Niels Jørgen Jensen genvalgtes
  Forslag om valg af: Kim Lykke, som blev nyvalgt – Træder ind i udvalgets ledelse, da den må udvides.
 6. Suppleanter: Dorthe Munk Hansen havde pr. brev tilbudt at blive 2. suppleant og Palle Abrahamsen genvalgtes, og bliver så 1. suppleant.
 7. Eventuelt: En del snak om fordeling af varme i de forskellige lokaler. Der skulle gerne være ca. 18 grader. Ved arrangementer i multisalen skal der lukkes manuelt for blæseren. (efter mødte blev teknikken gennemgået)
  Maria sluttede af med at opfordre til at komme med ønsker og gode ideer – og straks melde ind, hvis noget ikke er i roden.

Referent: Kai.

Formandens tilføjelse: Der blev under evt. snakket om, hvad der kan få medlemmer til at vælge ÅF til eller fra. Indputtet fra de deltagende medlemmer var, at tungere vægte og nyere/mere moderne maskiner ville tiltrække flere.