Medlemsmøde i Åstrup/Hammelev Senioridræt

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 10.00

I Åstrup Fritidscenter- cafeteriet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2020.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til udvalget.
  6. Valg af suppleant
  7. Evt.

MVH

Åstrup/Hammelev Senioridræt

Ole Rasmussen

Formand