Torsdag den 30. september 2021 kl. 20.00

I Åstrup Fritidscenter – mødelokale 1. sal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fodboldformandens beretning for 2020.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
 4. Indkomne forslag
 5. På valg
  Kim Busse Villig til genvalg
  Johnny Christensen     Ikke villig til genvalg
  Audry                            Villig til genvalg
  Christoffer                     Villig til genvalg
 6. Valg af suppleant
 7. Evt.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret til medlemsmødet. Forældre til børn under 15 år har stemmeret på deres børns vegne.

MVH

Åstrup/Hammelev Fodbold

Mads Krogh

Fodboldformand