Mens hallen har været lukket for brugerne i vinter, har Åstrup Fritidscenter benyttet lukningen til at få udskiftet lysarmaturerne i hallen til LED lys. Dette betyder en større besparelse på elforbruget fremover.

Investeringen er betalt med tilskud fra Norddjurs Kommunes Corona tilskuds pulje fortæller næstformand i Åstrup Fritidscenters bestyrelse Jørgen Josefsen.

Lysanlægget er lavet med en moderne lysdæmpning således, at man fremover kan justere lyset til fx arrangementer.