Åstrup – Petanque’ medlemsmøde d. 20-2-2024

Vel mødt til vores årlige medlemsmøde tirsdag d. 20-2-2024 kl.18.00 altså umiddelbart før træning.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. årsberetning ved ( Kresten )
  3. Regnskab fremlægges.
  4. Indkomne forslag. ( senest 7 dage før til Kresten )
  5. Valg af udvalgsmedlemmer (Formand konstitueres af udvalgets medlemmer) Vi er på nuværende tidspunkt 3 medlemmer. 1. Medlem vælges for 1 år ( normalt ulige år ) 2. Medlemmner vælges for 2 år. I lige år ( Karin villig til genvalg ) ( Kresten villig til genvalg )
  6. Valg af suppleanter.
  7. Evt.

Mvh. Udvalgets medlemmner