Vel mødt til vores årlige medlemsmøde tirsdag d. 28/2–2023 kl.19:30 – altså umiddelbart efter endt træning.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. årsberetning ved formanden.
  3. Regnskab fremlægges.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af udvalgsmedlemmer (Formand konstitueres af udvalgets medlemmer) Vi er på nuværende tidspunkt 3 medlemmer. Formanden Lars modtager genvalg
  6. Valg af suppleanter.
  7. Evt.

Mvh. Udvalgets medlemmer Karin, Kresten og Lars