Medlemsmøde Petanque  den 8-3-2022

Der deltog 10 medlemmer.

1>  Jøsse valgt til dirigent.

2> Formand Per l. Larsen aflagde årsberetning. Han fremhævede især fordoblingen af medlemstallet, det store arbejde som var udført på baneanlægget samt flytning af lysmaster, som nærmer sig sin afslutning.

3> Økonomi: Kresten orienterede om et flot regnskab for afdelingen. Trods indkøb af indendørskugler viste regnskabet et overskud på ca. 8.500 kr.

4> Valg af 2 udvalgsmedlemmer: Per ønskede ikke genvalg, Karin og Lars blev foreslået, og de blev enstemmigt valgt.

5> Valg af suppleant: Mogens blev genvalgt.

6> Evt. Man forsøger at få 1 hold med i DGI 4-mands turnering. Håber vejret er til opstart udendørs i næste uge. Per vil gerne fortsætte med at passe banearealet, det syntes alle var en super ide.