Folkedans afholder medlemsmøde.

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 15.00

Der danses normalt fra kl. 13.30  

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Valg til udvalget.
  5. Eventuelt.

Afdelingen er vært ved kaffe og kage

Medbring selv kop og tallerken

Eventuelle forslag om tiltag i afdelingen skal være Afdelingsformanden i hænde senest 11.03.2022