Tirsdag d. 22/02-2022 kl.1545

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af udvalg
  • På valg lige år et medlem                             Lars modtager genvalg
  • På ulige år to medlemmer                            Jenni og Conny
 6. Suppleant                                                       Carsten
 7. Eventuelt