Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 16.00

I Åstrup Fritidscenter- cafeteriet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2020.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til udvalget.
  6. Valg af suppleant
  7. Evt.

MVH

MK Gymnastik

Lars Åge Møller

Formand