Tirsdag den 28. september 2021 kl. 20.00

I Åstrup Fritidscenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2020.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
  4. Indkomne forslag
  5. Valg  til udvalget
  6. Valg af suppleant
  7. Evt.