Håndbold

 

Åstrup/Hammelev-Grenaa Håndbold driver bredde og elite håndbold, og er sammen med resten af Åstrup-IF´s afdelinger et flagskib for at løfte idrætten i Grenaa og omegn. Der skal være plads til alle og vi forsøger hele tiden på, at have en dygtig trænerstab, sikre en ordentlig omgangstone på og uden for banen og opmuntre til, at der spilles frisk og glad håndbold.

Det vigtigste er, at du har lyst til en aktiv fritid sammen med gode kammerater.

DU er velkommen!

Er du NY i Åstrup IF, skal du oprette dig via nedenstående link, herefter kan du blot tilmelde dig Ungdom eller Senior håndbold, lidt længere nede på siden.

Medlemsmøde

Torsdag den 19. marts kl. 19.00 i Åstruphallen

Kom og medvirk til at udstikke fremtiden for håndboldafdelingen

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af beretning og  debat af denne
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af 5 medlemmer til Håndboldudvalget

På valg er Rikke Oppermann (modtager genvalg)

Karin Bønnerup (modtager ikke genvalg)

Claus Laursen (modtager ikke genvalg)

2 vakante pladser

  1. Valg af 2 suppleanter
  2. suppleant
  3. suppleant
  4. Eventuelt

Indkommende forslag skal være os i hænde senest den 12. marts 2020 og de skal sendes på mail til karin.boennerup@gmail.com

Stemmeret:

Stemmeret på medlemsmødet har alle foreningen medlemmer, herunder passive medlemmer og æresmedlemmer, som er fyldt 15 år eller fylder 15 år i det år, hvori medlemsmødet afholdes. Stemmeret har endvidere forældre til medlemmer uden stemmeret, dog efter denne bestemmelse altid kun med en stemme pr. husstand, samt medlemmer af afdelingsudvalg og udvalg, som er nedsat af hovedbestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og en stemmeberettiget har kun en stemme, selv om den pågældende opfylder flere betingelser for at have stemmeret. Derudover skal der være betalt kontingent for foråret 2020.