Ændring af opgaver for foreningen

Vælg alle fremtidige funktioner

Funktion

Afdeling

Adgang til afdelingens officielle e-mail

Børneattest

ADM i Conventus

Adgang til dokumentlagring

Adgang til afdelingens Sociale Medier

Andre adgange:

Introkurser:

7 + 15 =

Vejledning

Ændring af funktioner

Alle de fremtidige funktioner/opgaver den frivillige skal hjælpe med, vælges.

Adgang til det, der ikke længere er valgt bliver fjernet.

Navn m.v.

Udfyld den frivilliges navn, e-mail og telefonnummer.

Funktion

Vælg hvilken funtion eller funktioner, vedkommende skal udfylde i fremtiden.

Er der yderligere info skriv det i beskedfeltet, der kommer frem, når du vælger andet.

Afdeling

Vælg hvilken afdeling i Åstrup IF

Er der der ikke noget, der dækker brug beskedfeltet, der kommer frem ved vælg af andet

Adgang til faciliteter

Beskriv hvilke lokaler /faciliteter vedkommende skal have adgang til, så vi kan sikre korrekt nøgleadgang.

Fx hal, kiosk, musikskab, krolfbane m.v.

Børneattest

Er der børn under 15 i den afdeling eller underafdeling, den frivillige bliver tilknyttet?

Hvis ja, skal der indhentes en børneattest. Det sker ved at dit CPR nummer oplyses til foreningens ansvarlige for dette område (OBS ikke via mail grundet GDPR) 

Derefter får den frivillige en notifikation i eboks til gokendelse og foreningen modtager attesten.

Dette skal ske INDEN arbejdet påbegyndes.

ADM i Conventus

Skal den frivillige have admin adgang til medlemssystemet Conventus og hvilke områder?

Hvis den ønskede adgang ikke er nævn, skriv det i beskedfeltet til sidst

Adgang til dokument lagring

Skal den frivillige have admin adgang til afdelingens dokument lagring i Onlime?

OBS: Der må ikke lagres foreningsmateriale på private PC/telefoner (GDPR)

Adgang til afdelingens e-mail

Adgang til afdelingens officelle forenings e-mail?

På alt markedsføring/annoncering er det denne e-mail, som benyttes.

Adgang til afdelingens So-Me

Skal den frivillige have adang til afdelingens sociale medier?

Vær opmærksom på foreningens politik på området.

Afdelingen står selv for at tildele og administrere adgangen, det er blot til orientering

Andre adgange

Skal den frivillige have adgang til at administrere andre af foreningens områder?

Hvis der er områder, som ikke er nævnt, beskriv dem i beskedfeltet, som fremkomer efter at have valgt andet.

Intro kurser

Skal den frivillige have intro kursus i forbindelse med opstart.

Hvis vedkommende ikke allerede har gyldigt kursus i førstehjælp eller hjertestarter er disse obligatoriske.

Fitness instuktører eller medhjælpere, skal have fitness intro.

Nye formænd, medlemmer i hovedbestyrelsen og lign. skal have Åstrup IF intro. 

Hvis der er områder, som ikke er nævnt, beskriv dem i beskedfeltet, som fremkomer efter at have valgt andet. Det kan fx være fitness insturktør kursus.

Yderligere oplysninger

Er der flere oplysninger til nogle punkter eller noget, der ikke er spurgt om?

Kan også bruges til dokumentation af evt. special aftaler.

Kontaktperson

Hvem er den frivlliges kontakt person i forbindelse med onboarding i afdelingen? Ofte er det foreningens formand. 

Typisk er det den person, osm udfylder formularen, ellers angives det i dette felt. Skriv gerne både navn og e-mail

Regnestykke?

Regnestykket i bunden besvares for at undgå spam udfyldning.

Tryk derefter på udfyld.