Til stede 41 medlemmer
Fra idrætsforeningen deltog Jørgen Josefsen (Jøsse)

1.  Ordstyrer: Jøsse blev valgt
2.  Formandens beretning  (vedlægges) – vedtaget
3.  Afdelingens regnskab (som var omdelt)  blev fremlagt af Solveig – godkendt
4.  Afdelingens budget (omdelt) der udtrykkes tvivl om vi kan nå den budgetterede indtægt på loppemarkedet – budgettet vedtaget
5.  Valg til udvalget på valg: John Larsen, Anne-Marie og Knud Nielsen, Lone Frøhlich
     Alle blev genvalgt.
6.  Valg af suppleanter: Anne-Lise Nielsen blev genvalgt Ketty Pedersen blev foreslået
     Begge blev valgt
7.  Valg af økonomisk ansvarlig  på valg: Solveig Severinsen
     Solveig ønskede ikke genvalg, hendes helbred gør at hun må sige fra.
     Formanden foreslog John Larsen til opgaven. John var ikke til stede men havde givet forhåndstilsagn til at ville overtage det – valgt.
Solveig gør opmærksom på at der så mangler en til udvalget, John er i forvejen med.
Jøsse gør opmærksom på at vi har foretaget valgene, derfor må 1. Suppleanten træde ind.
8.  Arrangementer i 2022:
     –  21/6 Sommerfest / klubmesterskab / grill
     –  uge 34 klubturtil anden krolfbane
      – 25/10 Halloween
      – 8/12 årsafslutning.
      – Udvidelse af hytten: John har lavet tegninger og søger byggetilladelse
      – Traktoren skal have et andet sted at stå
      – Bænke rundt på banerne
      – Rækværket mellem blå og gul bane er råddent og skal udskiftes
      – Der skal etableres Rionet nederst på blå bane ud mod fodboldbanerne.
9.  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
10. Evt.
        Der blev forespurgt til de hvide striber der er malet på banerne. Hvilke regler gælder?
        Formanden  svarede at foreløbigt er det de gamle regler der gælder. Striberne var beregnet på stævnet der lige er blevet afholdt.       
        Udvalget vil senere tage stilling til om reglerne skal ændres.
        Stor tak til Solveig for hendes store arbejde💐
        Referent Lone