Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 14.30

I Åstrup Fritidscenter – cafeteriet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2020.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2020
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til udvalget.
  6. Valg af suppleant
  7. Evt.

MVH

Åstrup Folkedans

Ole Rasmussen

Formand